top of page

Az esztétikai fogászatról

 

 

A mosoly az arc szépségének, esztétikájának meghatározó tényezője, a mimikai izmok játékának összhangja, amely még a szem környékén is észrevehető. A kedvesség, a boldogság vagy a vidámság jele, emellett magabiztosságot és megbízhatóságot is sugároz. A fogak a mosoly összképének legfontosabb elemei.


Esetünkben az esztétikai fogászat nem egy konkrét technikát jelöl, hanem azt a szemléletmódot, amivel elvégezzük a különböző kezeléseket. Miben más ez az általánosan megszokottól? Nézzünk meg egy példát. Ön elmegy a fogorvoshoz, aki megállapítja hogy koronákat kell készíteni az első fogaira. Szakszerűen megtörténnek az előkészítő kezelések, a fogorvos lenyomatot készít a lecsiszolt fogakról és elküldi azt a fogtechnikusnak, aki elkészíti a kért koronákat, majd a fogorvos beragasztja azokat. Minden szakszerűen történt, de mégis mi az ami hiányzott? Ebben a folyamatban nem kapott szerepet az, hogy az Ön egyedi igényinek megfelelő esztétikájú restauráció készüljön. Ennek eredményeképp azoknak az emebreknek a nagy része aki megfordul egy fogorvos-fogtechnikus párosnál, egymáshoz hasonló fogakat fognak kapni, függetlenül attól, hogy milyen igényeik, elvárásaik vannak, vagy akár milyen arcformával rendelkeznek.

Az arc harmóniáját csak úgy tudjuk helyreállítani, ha annak adottságainak megfelelő és viselőjének igényeihez igazodó fogpótlásokat készítünk. Ez a valóságban azt jelenti, hogy restauráció elkészítése előtt a legető legjobban feltérképezzük a páciens igényeit, elemezzük az arckaraktereit, fényképeket készítünk róla, komplex munka esetén a fogtechnikussal együtt egyeztetünk a rendelőben. Bármilyen típusú fogpótlásról is legyen szó front területen (korona, héj, betét, direkthéj), nagyon fontos, hogy a tervezési folyamatra nagy hangsúlyt fektessünk és közösen találjuk meg az optimális megoldást. Az emberek nem is gondolnák hogy egy első fogat hányféle módon lehet elkészíteni. Pedig sokszor mégis ezek az aprócskának tűnő változások azok, ami egységessé teszik az arcot, és ha a nem megfelelő felépítést választottuk akkor nem biztos, hogy azonnal meg tudjuk állapítani, hogy a fogak formája okozza a problémát, csak érezzük, hogy valami furcsa.

esztétika alapelvei

A tervezés folyamán figyelembe vesszük a páciens arcformáját, a két szemet összekötő vonalat, a szemöldököket összekötő vonalat, az arc középvonalát, az orrszárnyak nagyságát és állását, az ajakzugok elhelyezkedését, a páciens életkorát, nemét, és sok más tényezőt is.

 

Esztétikai fogászat
Anchor 4
Esztétikus fogpótlás

Az így megtervezett restaurációval sokkal magasabb szintű eredményt tudunk elérni, mint más egyéb módon. A tervezés során lehetőségünk van arra, hogy a végleges restauráció elkészülte előtt viaszból megmintázzuk a tervezett formát, ami könnyen vizualizálhatóvá teszi páciensünk számára azt, hogy mi is lesz a végeredménye annak a folyamatnak, amin keresztülmegy.

cirkon korona

Cirkon-kerámia Korona

A cirkon korona készítése során a vállas előkészítést alkalmazzuk, ami kitűnő támasztást fog biztosítani a fog korona részének. Ezt az előkészítése helyi érzéstelenítésben végezzük. 

Ezt követően a fogakról pontos lenyomatot veszünk, amit a fogtechnikai laborba küldünk, ami alapján a technikus gipszmintát készít. Az így kapott mintát digitalizálják, majd számítógép által vezérelve egy cirkon tömbből kifaragják a korona vázát.

Ezután a vázra a fog színéhez illő, hagyományos porcelán leplező anyag réteget tesznek. A cirkon korona rétegeit égetéssel fixálják, majd polírozzák.

 

 

MI AZ A CIRKÓNIUM-OXID
 

A cirkónium oxigénnel alkotott vegyülete. Oxidja nagyon kemény, nagy szilárdsággal bíró anyag, ami képes az acélt is elmetszeni, színe pedig világos.

 

 

ELŐNYÖK
 

 • Teljesen fémmentes, így a természeteshez megszólalásig hasonló koronák készíthetők belőle

 • Nem allergén, nincs mérgező hatása

 • Védelmet biztosít a hidegre/melegre való érzékenység ellen

 • Nagy szilárdsággal rendelkezik, emiatt a rágófogak esetében is alkalmazható, hidak készítésére is alkalmas

 • Színe megegyezika  fogéval

 • Megmunkálási technológiáinak köszönhetően, a fogsorba való illeszkedése pontos

 

MIKOR KÉSZÍTÜNK CIRKON KORONÁT?

 

 • Baleset következtében letört fogkoronák restaurálására

 • Régi, rosszul záródó, elszürkült szélű koronák cseréjére

 • Nagyon elszíneződött frontfogak esetében

 • Szuvas és/vagy többször tömött frontfogaknál

 • Implantátumok felépítményeként

 • Tökéletes esztétikai elvárások esetén

Préskerámia korona

Préskerámia korona

 

A hagyományos koronák mindegyike tartalmaz valamilyen vázat, viszont a préskerámia koronák egyáltalán nem tartalmaznak sem fém, sem pedig cirkon vázat. Emiatt ezek teherbírása és szakítószilárdsága valamivel gyengébb, azonban nehezen felülmúlható, tökéletes esztétikai hatást nyújtanak. Azáltal, hogy a fény nem ütközik fémbe van cirkonba, az így készített fogpótlás az edereti, élő fogzománc látszatát adja. Mivel a jelenleg használt anyagok már sokkal erősebbek korábbi társaiknál, így nem kell félnünk az esetleges repedésektől sem.

 

Bátran javasoljuk mindenkinek, aki akár elszürkült, vagy formailag hibás fog korrekciójára keresnek olyan megoldást, ami biztosítja számukra az egészséges saját fog látszatát és funkcióját.

Fémkerámia korona

Fémkerámia Korona

Elkészítésének gyorsasága és alacsony ára miatt a leggyakrabban alkalmazott fogpótlási módszer. A kerámia tetszőlegesen színezhető, de az itt alkalmazott fém váz miatt a fogakra jellemző áttetszőség nem érhető el.

a foghiánnyal szomszédos fogak lecsiszolása után lenyomat készül, ami alapján a fogtechnikus elkészíti azt a fém vázat, ami a fogpótlás mechanikai szilárdságát fogja biztosítnai. Erre a vázra a megfelelő színű kerámiát magas hőfokon ráégetik. A váz anyaga lehet kobalt-króm, arany-platina vagy ezüst-palladium ötvözet, de akár ötvözetlen aranyból vagy titánból is készülhet. Léteznek nikkel- és berilliumötvözetből készült fém vázak is, azonban allergizáló hatásuk miatt ezek használata kerülendő.

 

A régi technikával készített fémkerámia fogpótlások sok problémát okoznak, mivel a csiszolás kiterjed a fogíny alatti részre is, ezáltal a korona széle az íny alá kerül, elfedve a fém váz szürkés színét. Ennek eredménye, hogy a korona széle folyamatosan irritálja a fogínyt, ami emiatt fokozatosan visszahúzódik. Ez a folyamat fogínygyulladáshoz vezet és idővel láthatóvá válik a váz is, ez pedig már eléggé feltűnő.Ezek a problémák elkerülhetők a vállas előkészítés alkalmazásával. Azáltal, hogy a fémkerámia korona váza a vállra „támaszkodik”, védi a fogínyt az irritációtól. Az ebből adódó folytonosság a fog és a fémkerámia között, lehetővé teszi a tökéletes tisztítást, növeli a fogpótlás élettartamát, ráadásul mivel a fém váz később sem válik láthatóvá, így lényegesen esztétikusabb is.

hídpótlás

Hídpótlás

 

Amikor valamelyik fog elvesztése miatt hézag jön létre a fogsorban, ami a rágófunkció sérülését vonja maga után és esztétikai zavarokat okoz, akkor a hidakat szoktuk javasolni megoldásképpen. A hézagot határoló két fogat lecsiszolják, hiszen ezek tartópillérként fognak szolgálni. A híd anyaga lehet fémkerámia vagy cirkon-kerámia. A frontterületen, ahol az esztétika kiemelten fontos, a cirkon-kerámiát javasoljuk, ebben az esetben a korona váza is kerámiából készül. A hídpótlás alternatívája az implantációs fogpótlás.

Hídpótlás
Kerámia héj

Kerámia héj

 

A kerámia héjak készítése a fogászat egy nagyon specifikus területe. Az általunk képviselt szemléletmód talán itt jut a legtöbb szerephez.

A kerámiahéj egy vékony porcelán réteg, a fogak külső felszínéhez rögzítenek. Apróbb hibák, fogtorlódás, hézagok, letört, lepattant fogzománc korrekciójára használható, de olyan fogelszíneződések esetén is ajánlott, ahol a fogfehérítés nem volt elegendő. Előnyük, hogy más esztétikai kezelésektől eltérően, a fogak roncsolása nélkül minimális beavatkozással felhelyezhetők.

Kerámiahéjat kétféle technikával készíthetünk, a probléma függvényében erről a fogorvos hoz döntést. Készülhet E-max prés-kerámiából, illetve Noritake földpát-kerámiából. Előbbit az erősebben károsodott fogak esetében alkalmazzuk, amikor több foganyagot kell eltávolítnunk vagy erősen elszíneződött a fog. A Noritake kerámiát pedig akkor választjuk, ha kisebb korrekciót szeretnénk végrehajtani és minél több saját fogszövetet megőrizni.

 

direkt héj

Direkt héj

 

A direkt héj különleges minőségű tömőanyagokból készül és teljes egészében a fogorvos készíti el egy speciális rétegzési technika segítségével. A tökéletes esztétikai hatás csak akkor érhető el, ha olyan tömőanyag-családokat használunk, amelyek kiválóan adják vissza az eredeti fogakhoz hasonló színeket és azok áttetszőségét, tulajdonásait. Ezért ezek a héjak sokszor akár 8-10 féle színből is készülhetnek.

 

Legnagyobb előnyük, hogy a fogállományból a lehető legkevesebbet kell feláldozni. A kerámiahéjakkal ellentétben ezek a restaurációk egy ülésben készülnek el, sőt igény szerint egyszerre akár több héj felrakása is lehetséges.

 

A direkt héjak nem igényelnek fogtechnikai laborhátteret, emiatt elkészítésük olcsóbb, mint a kerámiahéj esetében. Nagy előnyük, hogy kevésbé sérülékenyek és akár színben, akár formában bármikor gyorsan korrigálhatók.


Mikor ajánljuk a héjakat?

Ha a forntfogak főszerepet játszanak a teljes fogazat esztétikai hatásában, hiszen ezekkel a frontfogak színe, alakje és mérete is megváltoztatható.

 

esztétikus betét

Esztétikus Betét

 

A fogbetétek, azaz az inlay/onlay a fogtömések egy speciális csoportját alkotják. Előkészítése során a hagyományos fogtöméshez hasonlóan eltávolítjuk a szuvas fogállományt, ezt követően azonban lenyomatvétel következik, majd fogtechnikai laboratóriumban aprólékosan elkészítik a fogbetétet.

Mivel a fogpótlás elkészítése szájon kívül történik, így arra az időre, amíg megkeményedik rendkívül magas hőmérséklettel és nyomással rendelkező kamrába helyezik, emiatt az sokkal ersőebb és ellenállóbb lesz. Sőt ebben az esetben a tökéletes forma és szín kialakítására több idő áll rendelkezésre, így tökéletes esztétikumú inlay/onlay készíthető.

Az elkészült betétet a szájba helyezve ellenőrzik, ha minden tökéletes, akkor behelyezik a fogba. Az inlay fogbetétek általában préskerámiából, Gradia mikrokerámiából vagy aranyból készülnek. Pontos illeszkedése és korszerű ragasztási technikája miatt élettartama nagyban felülmúlja a hagyományos fogtömésekét.

direkt restauráció

Direkt restauráció "esztétikus tömés"

 

A hagyományos esztétikus fogtömésektől eltérően a direkt restauráció során egy magasabb szintű, tartósabb és még esztétikusabb eredményt kapunk.

A fog felépítése nem homogén, hanem különböző színnel és fizikai tulajdonsággal bíró rétegekből épül fel. A restauráció alapelve éppen az, hogy az elvesztett foganyagot az eredetihez hasonló szerkezetben építjük fel, ahol akár 6-7 féle anyagra is szükség lehet egyetlen egy fog esetében. A hagyományos tömések esetében ezt egy egyszínű “esztétikusan fehér” tömőanyaggal oldják meg.

Rendelőnkben ezt egy hagyományos fogtömés áráért biztosítjuk Önnek!

bottom of page